Rádi Vám s formátováním pomůžeme

Nejsme všemocní a proto se také dále vzděláváme. Prioritně jsou pro naše zpracování dostačující naše zkušenosti a dovednosti nabrané ze seminářů a školení. Dále pak čerpáme z pokynů a šablon škol nebo fakult. Nakonec zde uvádíme veškeré publikace, ze kterých čerpáme pro své vzdělání i obsah těchto stránek:

  • na naprostou většinu prací, které zpracováváme nám bohatě stačí naše zkušenosti,
  • formátujeme až několik prací měsíčně a téměř z každé práce máme výbornou zpětnou vazbu,
  • webová prezentace společnosti ib1.cz s.r.o.,
  • publikace Jak vypracovat Bakalářskou a Diplomovou práci vydanou kolektivem autorů Univerzity Jana Amose Komenského Praha.